Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Epitafia zewnętrzne
10
 
Wnętrze kościoła
15
 
Widok z wieży kościoła MB Częstochowskiej
3
 
Detale architektoniczne
56
 
 
 
 
  ID: 513475

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej ( Najświętszej Marii Panny)

Evangelische KircheBudowa
1460
 
Pierwsza budowla sakralna w tym miejscy powstała prawdopodobnie około roku 1205 lub 1206, a więc dość długo przed lokacją „nowego” miasta (ok. 1289). Według tradycji i dociekań dr Stanisława Tokarczuka kaplicę poświęconą Najświętszej Pannie Maryi ufundowała księżna Jadwiga, późniejsza święta i patronka Śląska. Budowę obecnie istniejącej świątyni rozpoczęto przypuszczalnie przed 1349 rokiem. Wzmianka w dokumencie z 1369 roku odnosi się do przebudowy, bądź rozbudowy istniejącego już obiektu. Zapewne ...
Pierwsza budowla sakralna w tym miejscy powstała prawdopodobnie około roku 1205 lub 1206, a więc dość długo przed lokacją „nowego” miasta (ok. 1289). Według tradycji i dociekań dr Stanisława Tokarczuka kaplicę poświęconą Najświętszej Pannie Maryi ufundowała księżna Jadwiga, późniejsza święta i patronka Śląska. Budowę obecnie istniejącej świątyni rozpoczęto przypuszczalnie przed 1349 rokiem. Wzmianka w dokumencie z 1369 roku odnosi się do przebudowy, bądź rozbudowy istniejącego już obiektu. Zapewne odbudowy, a może i przebudowy wymagała świątynia po zniszczeniach w wyniku najazdów husyckich w latach 1428 i 1431, gdyż położona była w bezpośrednim sąsiedztwie miejskich murów obronnych. Całość prac budowlanych zakończono dopiero w 1511 roku. Tak długi okres budowy i rozbudowy świątyni miał niewątpliwie wpływ na wyjątkowo nietypowy układ przestrzenno - architektoniczny obiektu. W efekcie licznych nawarstwień i etapów prac budowlanych oraz przeróbek powstała bardzo interesująca budowla z licznymi nieregularnościami kompozycji, zachowując przy tym wszystkie cechy stylowe. Uszkodzoną w trakcie działań wojennych w 1945 roku świątynię zabezpieczono i poddano pracom remontowym dopiero w latach 1959 - 1961. Wówczas to w miejsce wspaniałego ołtarza głównego z 1522 roku (pentaptyk Zaśnięcia Panny Marii), przeniesionego do katedry wrocławskiej jeszcze w 1948 roku, ustawiono skromny XVIII- wieczny, barokowy ołtarz z kościółka gotyckiego w Legnickim Polu, który w tym czasie został zaadoptowany na Muzeum Bitwy Legnickiej.
Obecny kościół jest orientowaną, trójnawową bazyliką
o podwyższonych nawach bocznych, murowaną z cegły gotyckiej
w układzie jednowozówkowym. Zarówno nawa główna jak i nawy boczne o podziale trójprzęsłowym. Lewa, północna nawa przedłużona jest w stronę prezbiterium o kolejne trzy przęsła. Trójprzęsłowe, wydłużone prezbiterium zakończone nieregularnym wielobokiem.
Od strony południowej do prezbiterium przylega dwukondygnacjowa przybudówka na rzucie prostokąta. Jej dolna część obejmuje zakrystię, zaś na piętrze – kaplicę. Do północnej nawy bocznej przylegają dobudowane kaplice i kruchta (sień). W świątyni znajdują się niemal wszystkie rodzaje gotyckich sklepień: żebrowo-krzyżowe – prezbiterium i nawy boczne (bez przyprezbiterialnej części nawy północnej), gwiaździste – nawa główna, sieciowe – jedna z kaplic północnych. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty jest dachówką ceramiczną. Otwory okienne i drzwiowe są o wykroju ostrołukowym.
W oknach od strony północnej znajdują się charakterystyczne, kamienne maswerki. Bogato profilowane portale wejściowe posiadają niemal idealne proporcje. Z zewnętrznego wystroju architektonicznego na uwagę zasługuje zachodni szczyt nawy głównej, który jest bogato rozbudowany pionowymi i poziomymi podziałami fasady, przeplatających się form architektury gotyckiej i wczesnorenesansowej.
Wyposażenie wnętrz jest bardzo różnorodne i bogate w formie. Na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się w północnym narożu prezbiterium (za głównym ołtarzem), wysokie na 10 metrów kamienne sakramentarium o bardzo bogatej dekoracji architektonicznej
z prowadzącymi doń schodkami, z równie bogato zdobioną kamienną balustradą. Również późnorenesansowa ambona z 1623 roku charakteryzuje się bogatymi zdobieniami. Szczególną uwagę zwraca balustrada z ażurowymi polami, wypełnionymi figuralnymi postaciami Ewangelistów i Apostołów oraz motywami roślinnymi. W świątyni zachowały się bardzo liczne całopostaciowe płyty nagrobne w strojach z epoki oraz rzeźbione i malowane epitafia o cechach gotyckich, renesansowych, i barokowych. Jedyne zachowane ołtarze, pochodzące
z lubińskiej bazyliki, można podziwiać w katedrze wrocławskiej - wspomniany już pentaptyk przedstawiający Zaśnięcie Panny Marii oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – tryptyk Św. Sewera, z 1523 roku i ołtarz Matki Boskiej.
Stojąca obok kościoła dzwonnica (kampanila) została nadbudowana w końcu XV wieku na jednej z baszt miejskich murów obronnych. Jest to sześciokondygnacjowa budowla na rzucie kwadratu, murowana z cegły gotyckiej o układzie jednowozówkowym połączona ze świątynią gankiem łękowym. Wszystkie kondygnacje zaznaczone są odsadzkami w grubości muru lub poziomymi gzymsami. Otwory okienne są o wykroju ostrołukowym. Wieża przykryta jest wysokim, ceramicznym dachem typu śląskiego z kalenicą.

Źródło:
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1748-1770
  komentarze: 0
  Lubin. Kościół Matki Bożej Częstochowskiej na rysunku F. B. Wernera ...
 • Data: 1853-1886
  komentarze: 0
  Kościół Najświętszej Marii Panny
 • Data: 1887-1945
  komentarze: 0
  Tylna ściana budynku poczty na przedwojennej pocztówce. W tle ...
 • Data: 1899
  komentarze: 0
  Lubin - Rynek, Turnhalle (Cerkiew prawosławna św. Trójcy), Kościół ...
 • Data: 1900
  komentarze: 0
  Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 0
  Widok na promenadę i Kościół. Z http://www.lueben-damals.de/
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 2
  Dawna ulica Dragonerstraße obecie Bankowa z widocznym Kościółem ...
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Pozdrowienia z Lubina
 • Data: 1907
  komentarze: 0
  Kociół , wówczas ewangelicki
 • Data: 1908
  komentarze: 0
  Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Dawny kościół ewangelicki, obecnie świątynia katolicka.
 • Data: 1910-1925
  komentarze: 0
  Widok na Kościół i Gimnazjum (dzisiaj I liceum). Zdjęcie z http://www.lueben-damals.de/
 • Data: 1915-1930
  komentarze: 0
  Kościół ewangelicki.
 • Data: 1920-1930
  komentarze: 0
  Fragment rynku, w tle kościół ewangelicki
 • Data: 1920-1930
  komentarze: 0
  Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie
 • Data: 1920-1937
  komentarze: 1
  Widok na Kościół zapewne z budynku Gimnazjum (dzisiaj I liceum)
 • Data: 1925
  komentarze: 0
  Dawny kościół ewangelicki, dzisiejszy kościół katolicki Matki ...
 • Data: 1927
  komentarze: 0
  Dawny kościół ewangelicki, obecnie świątynia katolicka.
 • Data: 1928
  komentarze: 0
  Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej istniejący do dziś w niezmienionym ...
 • Data: 1929
  komentarze: 0
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie.
 • Data: 1929
  komentarze: 0
  Fragment rynku w Lubinie z widokiem na kościół Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Data: 1930
  komentarze: 0
  Lubin, fragment miasta z widokiem na dawny kościół ewangelicki, ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 1
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie.
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Dawny kościół ewangelicki, obecnie świątynia katolicka.
 • Data: 1935-1940
  komentarze: 0
  Lubin, dawny kościół ewangelicki, obecnie świątynia katolicka.
 • Data: 1939
  komentarze: 0
  Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie.
 • Data: 1943
  komentarze: 1
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Data: 1960
  komentarze: 0
  Rynek, Ratusz i kościół w Lubinie.
 • Data: 1960-1980
  komentarze: 4
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Data: 1965-1970
  komentarze: 0
  Park Kopernika oraz kościół Matki Boskiej Częstochowskiej lata ...
 • Data: 1970
  komentarze: 0
  Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej
 • Data: 1973
  komentarze: 0
  Osiedle mieszkaniowe; w głębi kościół parafialny (XV w.) wg fotografii ...
 • Data: 1973
  komentarze: 0
  Centrum Lubina, widok na nowe osiedle i kościół Matki Bożej Częstochowskiej. ...
 • Data: 1975-1980
  komentarze: 0
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Data: 1978-1980
  komentarze: 5
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Data: 1986
  komentarze: 0
  Fotografia z negatywu na szkle z roku 1986. Dzwonnica i Kościół ...
 • Data: 1998
  komentarze: 0
  Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Data: 2006-06-10
  komentarze: 0
  Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie
 • Data: 2006-06-10
  komentarze: 1
  Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - widok na wieżę (dawna ...

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej ( Najświętszej Marii Panny) na innych fotografiach
 • 1913
 • 1929
 • 1910 - 1914
 • 1930 - 1938
 • 1934 - 1936
 • 2019
 • 1970 - 1975